Select Page

XV Графичка изложба на ДЛУМ
Групна изложба
Текст: Надица Бошковска

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (9 – 25 мај 1984);
Уметничка галерија, Куманово (1 – 15  јуни 1984)

 

Учесници: Анастасов Родољуб, Беќаровски Насо, Биков Драган, Блажевски Трајче, Василески Стеван, Гегоски Кирил, Глигорова Суза Илинка, Зенку Мели, Ивановски Менде Методија, Јакимовски Зоран, Костов Васил, Кочевски Мичо Димитар, Крмов Томислав, Кузмановски Павле, Лазаревски Зоран, Малиданов Димитар, Милјаноски Доне, Наумовски Вангел, Перчинков Душан, Сотировски Душко, Струмениковски Ранко, Филиповски Ацо, Чауле Виолета, Чемерски Глигор, Чулаковски Џото Ѓорѓи, Шемов Симон

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟