Select Page

XI Сликарска колонија „Прохор Пчињски ’84“
Групна изложба
>>> Гавровски Ангеле, Јакимовски Зоран, Струмениковски Илија, Филиповиќ Јовица…

Народна библиотека „Б.Станковић“, Врање (6 – 20 септембар 1984);
Уметничка галерија, Куманово (10 – 25 октобар 1984)

 

Каталог: PDF sr
Покана [Куманово]: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟