Select Page

X Јубиларна изложба на ДЛУМ

Осврт

Автор: Ристо Лозаноски

Објавен во Стремеж бр.6, Скопје

Декември 1955

 

 

Осврт: PDF mk

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)

слични содржини ☟☟☟☟