Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

3. Зимски салон на ДЛУМ / 3. Winter Salon

3. Зимски салон на ДЛУМ / 3. Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Организација: ДЛУМ / Organisation: DLUM (Association of Artists of Macedonia)

Текст: Златко Теодосиевски / Text: Zlatko Teodosievski

Уметничка галерија – Даут-пашин амам, Скопје / Art Gallery – Daut Pasha Hamam, Skopje

Февруари 1994 / February 1994

(more…)