Select Page

Диме Шумка

Диме Шумка
Самостојна изложба
Текст: Бошко Смаќоски

Дом на културата „Григор Прличев“, Охрид
09.08 – 16.08.1986

 

(more…)