Select Page

Нефигуративни тенденции во 60-тите: скулптура – објект – слика (од збирките на МСУ, Скопје)

Нефигуративни тенденции во 60-тите: скулптура – објект – слика (од збирките на МСУ, Скопје)
Групна изложба
Текст: Марика Бочварова Плавевска

Музеј на современата уметност, Скопје (Мај 1992) ; Уметничка галерија Куманово (јуни 1992) ; Ликовен салон Титов Велес (јуни 1992) ; Уметничка галерија „Безистен” Штип (јули 1992) ; Уметничка галерија „Моша Пијаде” Битола (септември 1992) ; Центар за култура „Марко Цепенков” (октомври 1992)

(more…)