Select Page

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Станко Јанчиќ и Далибор Параќ

Станко Јанчиќ и Далибор Параќ

Групна изложба

Текст: Жељко Сабол и Владо Бужанчиќ

Културно – информативен центар (КИЦ), Скопје

Декември 1978

(more…)