Select Page

Широк спектар на изразување

Широк спектар на изразување
Критички осврт (кон изложбата „Современ британски цртеж“, МСУ, Скопје, јули – август 1982)
Автор: Ладислав Баришиќ

Објавен во Екран, Скопје
20.08.1982

(more…)

Современ британски цртеж / Contemporary British Drawings

Современ британски цртеж / Contemporary British Drawings
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Норберт Линтон / Text: Norbert Lynton

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
Јули – август 1982 / July – August 1982

(more…)

Триумф на објективноста

Триумф на објективноста
Осврт кон изложбата „Денешната британска уметност“, МСУ, Скопје, 1977

Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Вечер, Скопје
05.03.1977

(more…)