Select Page

Antifašistička Borba jugoslovena u bivšim zatvorima i konclogorima u delima likovnih umetnika

Antifašistička Borba jugoslovena u bivšim zatvorima i konclogorima u delima likovnih umetnika
Grupna izložba u okviru IV Susreta političkih zatvorenika, interniraca i deportiraca NOB-e i Revolucije Jugoslavije u Skoplju, oktobar 1977
Organizacija: Savez udruženja boraca narodnooslobodilaćkog rata Jugoslavije, Muzej revolucije Beograd, Istoriski muzej Skopje
Skopje, Prishtina, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Ljubljana, Titograd
Oktobar – decembar, 1977
(more…)

Уметничка галерија Скопје

Уметничка галерија Скопје

Публикација (каталог) / Publication (catalogue)

Автор на текстот: непознат / L’auteur du texte: inconnu

Издавач: Уметничка галерија Скопје / Editeur: Galerie d’art Skopje

1955 (?)

(more…)