Select Page

25. јубилејна изложба ДЛУМ

25. јубилејна изложба ДЛУМ
Групна изложба

Текст: Димче Коцо
Поставка: Уметнички совет на ДЛУМ

Уметничка галерија, Скопје
26 ноември – 15 декември 1970

(more…)