Select Page

Геопоезија

Геопоезија
Осврт (кон изложбата „Аспекти од современата австриска уметност“)

Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Вечер, Скопје
28.10.1978

(more…)