Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Ликовна изложба на новопримени членови во ДЛУБ

Ликовна изложба на новопримени членови во ДЛУБ
Групна изложба

Славица Николовска, Никола Петровски, Тони Николовски, Спиро Кубуровски, Владе Котевски, Љубе Неделковски

 

Ликовен салон на ДЛУБ, Битола
Февруари, 1999

(more…)

Арт егзодус ’98 / Art Exodus ’98

Арт егзодус ’98 / Art Exodus ’98
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Анте Поповски / Text: Ante Popovski

 

Уметничка галерија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery, Daut-pashin Amam, Skopje
16 јули – 16 август 1998 / 16 July – 16 August 1998

(more…)

Битола на платно

Битола на платно
Самостојна изложба

Спиро Кубуровски
Текст: Паскал Гилевски

 

Ликовен салон ДЛУБ, Битола
Мај 1998

(more…)

Сликарите за Битола

Сликарите за Битола
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Лилјана Христова / Text: Liljana Hristova

 

 

Галерија АРС, Битола / Gallery ARS, Bitola
Ноември 1997 / November 1997

(more…)

Сликарство Скопје-Париз / Exposition Skopje-Paris

Сликарство Скопје-Париз / Exposition Skopje-Paris
Групна изложба / Exposition collective

Текстови: Глигор Чемерски, Борис Петковски / Textes: Gligor Cemerski, Boris Petkovski

 

Галерија ДЛУМ / Galerie DLUM
Јуни-јули 1994 / Juin-juillet 1994

(more…)

II Зимски салон / II Winter Salon

II Зимски салон / II Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Уметничка галерија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery, Daut-pasha Hamam, Skopje
Февруари / February 1993

 

 

(more…)