Select Page

Jugoslovenska grafika 1950-1980

Jugoslovenska grafika 1950-1980
Grupna izložba i publikacija
Koncepcija postavke izložbe: Kosta Bogdanović, Ješa Denegri, Liljana Slijepčević, Dragana Vranić

Muzej savremene umetnosti, Beograd; Umjetnička galerija BiH, Sarajevo; Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad; Muzej na sovremenata umetnost, Skopje; Galerija umetnosti, Priština; Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb; Moderna galerija, Ljubljana; Umjetnički muzej SR Crne Gore, Cetinje
Oktobar 1985 – oktobar 1986
(more…)

СДЛУЈ’ 81

СДЛУЈ’ 81
Годишна изложба на Сојузот на друштвата на ликовните уметници на Југославија

Музеј на современата уметност, Скопје

Октомври – ноември 1981

(more…)

Antifašistička Borba jugoslovena u bivšim zatvorima i konclogorima u delima likovnih umetnika

Antifašistička Borba jugoslovena u bivšim zatvorima i konclogorima u delima likovnih umetnika
Grupna izložba u okviru IV Susreta političkih zatvorenika, interniraca i deportiraca NOB-e i Revolucije Jugoslavije u Skoplju, oktobar 1977
Organizacija: Savez udruženja boraca narodnooslobodilaćkog rata Jugoslavije, Muzej revolucije Beograd, Istoriski muzej Skopje
Skopje, Prishtina, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Ljubljana, Titograd
Oktobar – decembar, 1977
(more…)