Select Page

Со тимска работа Националната галерија на Македонија стана вистински храм на уметноста

Со тимска работа Националната галерија на Македонија стана вистински храм на уметноста
Напис
Автор: Тони Димков; изјави: Дита Старова Ќерими, Таки Фити

Објавен на mkd.mk
19.01.2019

(more…)

Адем Кастрати / Adem Kastrati

Адем Кастрати / Adem Kastrati
Ретроспективна изложба / Expozitë retrospektive / Retrospective exhibition
Tекст: Миџаит Положани, Дита Старова Ќерими / Tekst / Text: Mixhait Pollozhani, Dita Starova Qerimi

НУ НГМ – Даут пашин амам, Скопје / IK GKM – Daut Pashin Hamami, Shkup / NI NGM – Daut Pasha Hamam, Skopje
Отворање / Opening: 19.06.2018

(more…)

Наивна уметност

Наивна уметност
Едукативно – дидактичка изложба

Текст: Елизабета Јанковска

 

 

Музеј на современата уметност – Оддел за едукација, Скопје
Март, 2005

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

46. Годишна изложба ДЛУМ

46. Годишна изложба ДЛУМ
Групна изложба

Текст: Коле Манев, Паскал Гилевски

 

Уметничка галерија Даут-пашин амам, Скопје

1999

(more…)

VII Зимски салон / VII Zimski salon

VII Зимски салон / VII Zimski salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Менка Карапашовска / Text: Menka Karapasovska

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1998 / February – March 1998

 

(more…)

VI Зимски салон / VI Winter Salon

VI Зимски салон / VI Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Кирил Ефремов, Крсте Црвенковски, Миле Корубин

 

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1997 / February – March 1997
(more…)