Select Page

Станко Јанчиќ и Далибор Параќ

Станко Јанчиќ и Далибор Параќ

Групна изложба

Текст: Жељко Сабол и Владо Бужанчиќ

Културно – информативен центар (КИЦ), Скопје

Декември 1978

(more…)

Mai jugoszláv szobrászat

Mai jugoszláv szobrászat
Group exhibition

Text: Bozo Bek

>>> Petar Hadzi Boskov

Szépmíívészeti Múzeum, Budapest

20.01 – 26.02.1978

 

(more…)