Select Page

Анета Светиева / Aneta Svetieva

Анета Светиева / Aneta Svetieva
Самостојна изложба / Solo exhibition / Samostalna izložba

Текст: Викторија Васева Димеска / Text / Tekst: Viktorija Vaseva Dimeska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje / Muzej savremene umjetnosti, Skopje

19.01-19.02.1989

(more…)

Малиданов / Malidanov

Малиданов / Malidanov
Самостојна изложба / Solo exhibition
Димитар Малиданов / Dimitar Malidanov
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje (26.09 – 15.10.1985)
Галерија „Роман Петровиќ”, Сараево / Galerija „Roman Petrović”, Sarajevo (28.11 – 11.12.1985)

(more…)