Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

46. Годишна изложба ДЛУМ

46. Годишна изложба ДЛУМ
Групна изложба

Текст: Коле Манев, Паскал Гилевски

 

Уметничка галерија Даут-пашин амам, Скопје

1999

(more…)

VII Зимски салон / VII Zimski salon

VII Зимски салон / VII Zimski salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Менка Карапашовска / Text: Menka Karapasovska

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1998 / February – March 1998

 

(more…)

VI Зимски салон / VI Winter Salon

VI Зимски салон / VI Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Кирил Ефремов, Крсте Црвенковски, Миле Корубин

 

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1997 / February – March 1997
(more…)

IV Зимски салон / Winter Salon

IV Зимски салон / Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Глигор Чемерски / Text: Gligor Cemerski

Уметничка галерија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery, Daut-pasha Hamam, Skopje
Март 1995 / March 1995

 

(more…)