Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Жена – ликовни записи

Жена – ликовни записи

Избор од етнолошката колекција на ликовни дела од Музејот на Македонија

Димитар Аврамовски – Пандилов, Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Вангел Коџоман, Катја Ефтимова, Борко Лазески, Миле Корубин, Јосиф Трајковски, Александар Настевски, Јован Петров, Марија Данова, Борка Аврамовa, Боро Митриќески

Музеј на Македонија, Скопје

1998

(more…)

VI Зимски салон / VI Winter Salon

VI Зимски салон / VI Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Кирил Ефремов, Крсте Црвенковски, Миле Корубин

 

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1997 / February – March 1997
(more…)

IV Зимски салон / Winter Salon

IV Зимски салон / Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Глигор Чемерски / Text: Gligor Cemerski

Уметничка галерија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery, Daut-pasha Hamam, Skopje
Март 1995 / March 1995

 

(more…)

3. Зимски салон на ДЛУМ / 3. Winter Salon

3. Зимски салон на ДЛУМ / 3. Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Организација: ДЛУМ / Organisation: DLUM (Association of Artists of Macedonia)

Текст: Златко Теодосиевски / Text: Zlatko Teodosievski

Уметничка галерија – Даут-пашин амам, Скопје / Art Gallery – Daut Pasha Hamam, Skopje

Февруари 1994 / February 1994

(more…)

II Зимски салон / II Winter Salon

II Зимски салон / II Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Уметничка галерија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery, Daut-pasha Hamam, Skopje
Февруари / February 1993

 

 

(more…)

Портрети од колекцијата на МСУ – Скопје

Портрети од колекцијата на МСУ – Скопје
Групна изложба

 

МРА Катланово (јули 1987), ОУ „Кирил и Методиј“ (октомври 1987), ОУ „Јосип Броз Тито“ (ноември 1987), УСО „Раде Јовчевски Корчагин“ (ноември 1987), ОУ „Едвард Кардељ“ (декември 1987)

Скопје

(more…)