Select Page

Косар

Косар

Есеј

Автор: Александар Станкоски

Објавен во Форум, Скопје

Мај 2004

(more…)

Тито – Слобода

Тито – Слобода
Изложба на фотографии посветена на Титовите и наши јубилеи
Организатори: Републички секретаријат за информации, Историски музеј на СРМ, Музеј на град Скопје
Изјави: Јосип Броз Тито

Музеј на современата уметност, Скопје
Отворање: 06.10.1977, 18:00 ч.
(more…)

Социјалните мотиви во делата на македонските ликовни уметници (1922 – 1944)

Социјалните мотиви во делата на македонските ликовни уметници (1922 – 1944)
Групна изложба во рамки на манифестацијата „X Рацинови средби“

Учесници: Димитар Аврамовски Пандилов, Тома Владимирски, Димче Коцо, Ванѓел Коџоман, Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Василије Поповиќ – Цицо, Димо Тодоровски, Нико Този, Мохаило Шојлев

Текст: Борис Петковски

Народен музеј, Титов Велес
09.09 – 20.09.1973
(more…)