Select Page

Триумф на објективноста

Триумф на објективноста
Осврт кон изложбата „Денешната британска уметност“, МСУ, Скопје, 1977

Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Вечер, Скопје
05.03.1977

(more…)