Select Page

Antifašistička Borba jugoslovena u bivšim zatvorima i konclogorima u delima likovnih umetnika

Antifašistička Borba jugoslovena u bivšim zatvorima i konclogorima u delima likovnih umetnika
Grupna izložba u okviru IV Susreta političkih zatvorenika, interniraca i deportiraca NOB-e i Revolucije Jugoslavije u Skoplju, oktobar 1977
Organizacija: Savez udruženja boraca narodnooslobodilaćkog rata Jugoslavije, Muzej revolucije Beograd, Istoriski muzej Skopje
Skopje, Prishtina, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Ljubljana, Titograd
Oktobar – decembar, 1977
(more…)

Сликарска колонија „Прохор Пчињски 77“

Сликарска колонија „Прохор Пчињски 77“

Групна изложба по повод 7 Септември – Денот на ослободувањето на Врање и 11 Октомври – Денот на востанието на македонскиот народ

Дом на култура, Врање (6 – 20.09.1977)
Уметничка галерија, Куманово (10 – 25.10.1977)

(more…)