Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Млади македонски сликари

Млади македонски сликари
(Од збирките на МСУ Скопје)

Текст: Марика Бочварова Плавевска

 

Уметничка галерија, Куманово, (04.04.1989);
Уметничка галерија – Безистен, Штип (14.07 – 10.08.1989);
Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола (05.03 – 15.03.1990)

 

(more…)

Nerv mladih

Nerv mladih
Osvrt (Bijenale mladih, MSU, Skopje, 1987)

Autor: Vladimir Veličkovski

OKO, Zagreb
24.09.1987

(more…)

Биенале на младите (1987)

Биенале на младите
Групна изложба

Текст: Мирослав Поповиќ

 

Музеј на современата уметност, Скопје

01.09 – 01.10.1987

(more…)