Select Page

Арт егзодус ’98 / Art Exodus ’98

Арт егзодус ’98 / Art Exodus ’98
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Анте Поповски / Text: Ante Popovski

 

Уметничка галерија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery, Daut-pashin Amam, Skopje
16 јули – 16 август 1998 / 16 July – 16 August 1998

(more…)

Ликовни уметници – деца бегалци од Егејскиот дел на Македонија / Refugee Children Artists from the Aegean Part of Macedonia

Ликовни уметници – деца бегалци од Егејскиот дел на Македонија / Refugee Children Artists from the Aegean Part of Macedonia
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Викторија Васева Димеска / Text: Viktorija Vaseva Dimeska

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje

01 – 20.07.1988

(more…)

Аквизиции III (1980 – април 1982)

Аквизиции III (1980 – април 1982)
Републичка заедница на културата – Комисија за откуп на ликовни творби

Музеј на современата уметност, Скопје

Декември 1982

 

(more…)

ДЛУМ 35

ДЛУМ 35

XXXV Годишна изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Текст: Паскал Гилевски

 

Музеј на современата уметност, Скопје

26.11 – 15.12.1980

(more…)

Цртежот во Македонија во 1979

Цртежот во Македонија во 1979
Осврт (кон изложбата ДЛУМ – Цртеж ’79, НУБ „Климент Охридски“, Скопје, декември 1979)

Автор: Владимир Величковски

 

Објавен во Разгледи бр. 2/3 (стр.281-284), Скопје

Февруари – март 1980

(more…)

ДЛУМ – Цртеж’ 79

ДЛУМ – Цртеж’ 79
Групна изложба

Текст: Соња Абаџиева

НУБ „Климент Охридски“, Скопје
06 – 18.12.1979

(more…)

ДЛУМ Цртеж ’78

ДЛУМ Цртеж ’78
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (7 – 25 декември 1978)

Уметничка галерија, Куманово (27.12.1978 – 10.01.1979)

(more…)

Нови вредности

Нови вредности
Осврт (кон годишната изложба на ДЛУМ, МСУ, Скопје,1978)

Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Вечер, Скопје
11.11.1978

(more…)