Select Page

Современи варијации по Дирер

Современи варијации по Дирер
Осврт (кон изложбата „ Дирер од А – Ш: Шеесет графики од современи уметници варијации на Дирер“, МСУ, Скопје, октомври – ноември 1982)
Автор: Владимир Величковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
10.11.1982
(more…)

Осовременет Дирер

Осовременет Дирер
Осврт (кон изложбата „Дирер од А – Ш: Шеесет графики од современи уметници варијации на Дирер“, МСУ, Скопје, октомври – ноември 1982)
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Вечер, Скопје
03.11.1982
(more…)

Модерни германски реалисти / Moderni nemački realisti / Moderne deutsche realisten

Модерни германски реалисти / Moderni nemački realisti / Moderne deutsche realisten
Групна изложба (во рамки на ,,Денови на културата на Сојузна Република Германија”, Скопје, 25 – 29 април 1977) / Grupna izložba / Gruppenausstellung

Музеј на современата уметност, Скопје / Muzej savremene umetnosti, Skopje / Museum fur zeitgenossische kunst, Skopje
Април – мај 1977 / April -maj 1977/  April – Mai 1977

(more…)