Select Page

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Керамика

Керамика
Едукативно – дидактичка изложба

Текст: Елизабета Јанковска

 

Музеј на современата уметност, Скопје

Декември 1998

 

(more…)

Специфични барања

Специфични барања
Осврт (кон IV. Биенале на ситна пластика, Уметничка галерија Скопје, декември 1993)
Автор: Владимир Величковски

Објавен во Нова Македонија (?), Скопје
05.01.1994 (?)

(more…)

IV Биенале на ситна пластика ’93

IV Биенале на ситна пластика ’93
Групна изложба

Текст: Менка Карапашовска

Национална галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје

Декември 1993

 

(more…)

Кумановски уметници ’92

Кумановски уметници ’92
Групна изложба

Текст: Тане Атанасовски Гарски

Уметничка галерија, Куманово
Отворање: 10 ноември 1992

(more…)

Аквизиции VIII -1988

Аквизиции VIII -1988
Републичка заедница на културата – Комисија за откуп на ликовни творби

Музеј на современата уметност, Скопје

Мај 1989

 

 

(more…)