Select Page

Млада генерација 1977

Млада генерација 1977
Групна изложба
Текст: Богдан Мусовиќ

Музеј на современата уметност, Скопје
10.10 – 31.10.1977

(more…)