Select Page

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978-септември 1979)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978 – септември 1979)
Хронологија

Автор: Захаринка Алексоска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.47-61), Скопје
1979

(more…)

XXXIV Годишна изложба на ДЛУМ

XXXIV Годишна изложба на ДЛУМ
Групна изложба

Текст: Паскал Гилевски

 

 

Музеј на современата уметност, Скопје

20.10 – 05.11.1977

(more…)

Жени сликари

Жени сликари
Групна изложба по повод 8ми март – меѓународен ден на жената

 

Центар за култура и информации, Скопје
7 – 19 март 1977

(more…)

ДЛУМ Цртеж ’76

ДЛУМ Цртеж ’76

Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје

8 – 25 декември 1976

(more…)

ДЛУМ ’76

ДЛУМ ’76
Групна изложба

Уметничка галерија, Скопје
25 ноември – 25 декември 1976

 

(more…)

Спонтаност и едноставност

Спонтаност и едноставност
Осврт кон изложбата на Лепа Хаџи Димова, Дом на ЈНА и изложбата на Олга Спиркоска, Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје, 1976
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Вечер, Скопје
23.03.1976

(more…)

ДЛУМ Цртеж ’75

ДЛУМ Цртеж ’75
Групна изложба
Текст: Борко Лазески

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје
8 – 26 декември 1975

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности
Хронологија

Автор: Слободанка Парлиќ-Баришиќ и  Љубица Дамјановска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.2/3 (стр.79-85), Скопје

1974

(more…)