Select Page

Македонска современа уметност

Македонска современа уметност
Групна изложба од колекцијата на Уметничката галерија – Скопје, во рамки на „II Интерфест Битола”

Организација: Уметничка галерија, Скопје

 

Битола
2 – 13 октомври 1993

(more…)

ДЛУМ – Цртеж’ 83

ДЛУМ – Цртеж’ 83
Групна изложба
Текст: Надица Бошковска

НУБ „Климент Охридски“, Скопје (08 – 24.12.1983); Уметничка галерија, Куманово (28.12.1983 – 12.01.1984); Уметничка галерија „Моша Пијаде”, Битола (15 – 31.01.1984)

(more…)

Млада генерација 1977

Млада генерација 1977
Групна изложба
Текст: Богдан Мусовиќ

Музеј на современата уметност, Скопје
10.10 – 31.10.1977

(more…)