Select Page

VI Зимски салон / VI Winter Salon

VI Зимски салон / VI Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Кирил Ефремов, Крсте Црвенковски, Миле Корубин

 

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1997 / February – March 1997
(more…)

II Зимски салон / II Winter Salon

II Зимски салон / II Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Уметничка галерија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery, Daut-pasha Hamam, Skopje
Февруари / February 1993

 

 

(more…)

ДЛУМ – Цртеж’ 84

ДЛУМ – Цртеж’ 84
Групна изложба
Текст: Борис Петковски

НУБ „Климент Охридски“, Скопје (26.12.1984 – 15.01.1985); Уметничка галерија, Куманово (20 – 30.01.1985); Уметничка галерија, Штип (05 -15.02.1985); Уметничка галерија „Моша Пијаде”, Битола (20 – 28.02.1985)

(more…)

ДЛУМ – Цртеж’ 83

ДЛУМ – Цртеж’ 83
Групна изложба
Текст: Надица Бошковска

НУБ „Климент Охридски“, Скопје (08 – 24.12.1983); Уметничка галерија, Куманово (28.12.1983 – 12.01.1984); Уметничка галерија „Моша Пијаде”, Битола (15 – 31.01.1984)

(more…)

ДЛУМ Цртеж ’80

ДЛУМ Цртеж ’80
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (8 – 25 декември 1980)
Уметничка галерија, Куманово (28 декември 1980 – 10 јануари 1981)
Дом на културата, Штип (15 – 28 јануари 1981)
Дом на културата, Тетово (1 – 15 февруари 1981)

(more…)

ДЛУМ 35

ДЛУМ 35

XXXV Годишна изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Текст: Паскал Гилевски

 

Музеј на современата уметност, Скопје

26.11 – 15.12.1980

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978-септември 1979)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978 – септември 1979)
Хронологија

Автор: Захаринка Алексоска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.47-61), Скопје
1979

(more…)