Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Ликовни уметници дипломирани на ФЛУ

Ликовни уметници дипломирани на ФЛУ
Групна изложба по повод 40 години од постоењето на Универзитетот „Кирил и Методиј“ Скопје

Уметничка галерија, Скопје

Отворање: 25 април 1989

(more…)

Nerv mladih

Nerv mladih
Osvrt (Bijenale mladih, MSU, Skopje, 1987)

Autor: Vladimir Veličkovski

OKO, Zagreb
24.09.1987

(more…)

Биенале на младите (1987)

Биенале на младите
Групна изложба

Текст: Мирослав Поповиќ

 

Музеј на современата уметност, Скопје

01.09 – 01.10.1987

(more…)

Дипломирани студенти 86-87 г. Факултет за ликовни уметности – Скопје

Дипломирани студенти 86-87 г. Факултет за ликовни уметности – Скопје
Групна изложба по повод прославата на патрониот празник на Универзитетот „Кирил и Методиј“

Предговор: Душан Перчинков

Изложбен салон Дом на ЈНА, Скопје
1987

(more…)