Select Page

АКТО 13: Општество во иградба

АКТО 13: Општество во иградба / AKTO 13: Society under Construction
Фестивал за современи уметности / Festival of contemporary arts

 

 

 

Битола / Bitola
23-25.08.2018

(more…)

АКТО 12: Pop Up АKTO aкција!

АКТО 12: Pop Up АKTO aкција!
АКТО Фестивал за современи уметности
Oрганизација: Факултет за работи што не се учат (ФР~У), Битола

Кино култура и Железничка зграда, Скопје
27 – 28.10.2017
(more…)

АКТО 12: Pop Up АKTO aкција!

АКТО 12: Pop Up АKTO aкција!
АКТО Фестивал за современи уметности

 

Oрганизација: Факултет за работи што не се учат (ФР~У), Битола

 

Битола
01-02.09.2017

(more…)

Pop Up AKTO

Pop Up AKTO
Publication (prepared as a result of 11. Pop Up AKTO Festival for Contemporary Arts Bitola/ Skopje/ Shtip/ Tetovo)

 

 

 

 

 

Skopje
2016

(more…)

АКТО 11: Pop Up АKTO

АКТО 11: Pop Up АKTO
Фестивал за современи уметности

 

Oрганизација: Факултет за работи што не се учат (ФР~У), Битола

 

Битола
12-14.08.2016

(more…)

Излез бр.12

Излез бр.12

Студентско списание

Издавач: Здружение „Студентска организација Излез“

Скопје

Јуни 2014

 

(more…)

Излез бр.11

Излез бр.11

Студентско списание

Издавач: Здружение „Студентска организација Излез“

Скопје

Февруари 2014

 

(more…)

Излез бр.10

Излез бр.10

Студентско списание

Издавач: Здружение „Студентска организација Излез“

Скопје

Април 2013

 

(more…)

Излез бр.9

Излез бр.9

Студентско списание

Издавач: Здружение „Студентска организација Излез“

Скопје

Јануари 2013

 

(more…)