Select Page

46. Годишна изложба ДЛУМ

46. Годишна изложба ДЛУМ
Групна изложба

Текст: Коле Манев, Паскал Гилевски

 

Уметничка галерија Даут-пашин амам, Скопје

1999

(more…)

VI Зимски салон / VI Winter Salon

VI Зимски салон / VI Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Кирил Ефремов, Крсте Црвенковски, Миле Корубин

 

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1997 / February – March 1997
(more…)

38 Годишна изложба на ДЛУМ

38 Годишна изложба на ДЛУМ
Групна изложба

Текст: Паскал Гилевски

Уметничка галерија, Скопје
24 ноември – 25 декември 1983

(more…)

Млада генерација 1977

Млада генерација 1977
Групна изложба
Текст: Богдан Мусовиќ

Музеј на современата уметност, Скопје
10.10 – 31.10.1977

(more…)