Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

VI Зимски салон / VI Winter Salon

VI Зимски салон / VI Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Кирил Ефремов, Крсте Црвенковски, Миле Корубин

 

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1997 / February – March 1997
(more…)

IV Зимски салон / Winter Salon

IV Зимски салон / Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Глигор Чемерски / Text: Gligor Cemerski

Уметничка галерија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery, Daut-pasha Hamam, Skopje
Март 1995 / March 1995

 

(more…)

3. Зимски салон на ДЛУМ / 3. Winter Salon

3. Зимски салон на ДЛУМ / 3. Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Организација: ДЛУМ / Organisation: DLUM (Association of Artists of Macedonia)

Текст: Златко Теодосиевски / Text: Zlatko Teodosievski

Уметничка галерија – Даут-пашин амам, Скопје / Art Gallery – Daut Pasha Hamam, Skopje

Февруари 1994 / February 1994

(more…)

Изложби, изложби

Изложби, изложби
Напис

Автор: Б. Мартиноска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
29.12.1993

(more…)

ДЛУМ Цртеж ’86

ДЛУМ Цртеж ’86
Групна изложба

 

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (18 – 28 декември 1986);
Уметничка галерија, Куманово (отворање: 18 февруари 1987);
Музеј и завод, Штип (јануари 1987)

(more…)

ДЛУМ Цртеж ’85

ДЛУМ Цртеж ’85
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (12 – 28 декември 1985);

Уметничка галерија, Куманово (јануари 1986);

Музеј и завод, Штип (јануари 1986)

(more…)

40 Години ДЛУМ

40 Години ДЛУМ
Групна изложба

 

Уметничка галерија, Скопје
27.11 – 31.12.1985

(more…)