Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

46. Годишна изложба ДЛУМ

46. Годишна изложба ДЛУМ
Групна изложба

Текст: Коле Манев, Паскал Гилевски

 

Уметничка галерија Даут-пашин амам, Скопје

1999

(more…)

VI Зимски салон / VI Winter Salon

VI Зимски салон / VI Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Кирил Ефремов, Крсте Црвенковски, Миле Корубин

 

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1997 / February – March 1997
(more…)

II Зимски салон / II Winter Salon

II Зимски салон / II Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Уметничка галерија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery, Daut-pasha Hamam, Skopje
Февруари / February 1993

 

 

(more…)

ДЛУМ Цртеж ’90

ДЛУМ Цртеж ’90

Групна изложба

 

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (20 декември 1990 – 10 јануари 1990);

Уметничка галерија, Куманово (јануари – февруари 1990);

Музеј и завод, Штип (јануари – февруари 1990)

(more…)

XXI Графичка изложба на ДЛУМ

XXI Графичка изложба на ДЛУМ
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (16 – 30 мај 1990)

јуни – јули 1990:
Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
Уметничка галерија, Куманово
Уметничка галерија, Струмица
Музеј и завод, Штип

(more…)

ДЛУМ – Цртеж’ 89

ДЛУМ – Цртеж’ 89
Групна изложба
Текст: Владимир Величковски

НУБ „Климент Охридски“, Скопје (20.12.1989 – 05.01.1990); Уметничка галерија, Куманово (јануари 1990); Уметничка галерија „Моша Пијаде”, Битола (јануари 1990); Завод и музеј, Штип (февруари 1990)

(more…)

Ликовни уметници дипломирани на ФЛУ

Ликовни уметници дипломирани на ФЛУ
Групна изложба по повод 40 години од постоењето на Универзитетот „Кирил и Методиј“ Скопје

Уметничка галерија, Скопје

Отворање: 25 април 1989

(more…)