Select Page

Аце ќе јава

Аце ќе јава

Напис

Автор: Маја Неделковска; изјави: Мирослав Грчев, Нада Проева, Искра Гешоска

Објавен во печатените медиуми, Скопје

30.04.2009

(more…)

Огромна скулптура на Александар Македонски ќе го јавне скопскиот плоштад

Огромна скулптура на Александар Македонски ќе го јавне скопскиот плоштад
Напис и интервју со Виолета Аларова
Автори: Андријана Георгиев, Зоран Димитровски; изјави: Петар Хаџи Бошков
Објавени во Фокус, Скопје
16.01.2009

(more…)

Аларова крие 17 споменици

Аларова крие 17 споменици
Напис

Автор: Елица Ангеловска; изјава: Елизабета Канческа – Милевска, Паско Кузман

Објавен во Вест, Скопје
16.12.2008
(more…)

Арт република бр. 8-9

Арт република бр. 8-9
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје

Јануари – февруари 2007

(more…)