Select Page

Донации, аквизиции 2000 – 2011 / Donations, acquisitions 2000 – 2011

Донации, аквизиции 2000 – 2011 / Donations, acquisitions 2000 – 2011
Групна изложба (презентација на донираните и откупените дела во првата деценија на 21 век) / Group exhibition (a presentation of works of art that were donated and acquired in the first decade of the 21st century)

МСУ, Скопје / MoCA, Skopje
Јануари 2012 / January 2012
(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Големото стакло бр. 12-13 / The Large Glass N° 12-13

Големото стакло бр. 12-13 / The Large Glass N° 12-13
Списание за визуелни уметности / Art Magazine

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjieva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2000 – 2001

(more…)

Големото стакло бр. 9-10 / The Large Glass N° 9-10

Големото стакло бр. 9-10 / The Large Glass N° 9-10
Списание за визуелни уметности / Art Magazine

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
1999

(more…)

Посебноста на женското писмо

Посебноста на женското писмо
Интервју со Соња Абаџиева

Разговарала: Сунчица Уневска

 

Објавено во Утрински весник, Скопје

25.06.1999

(more…)

Без простор за рамнодушност

Без простор за рамнодушност
Напис
Автор: не е наведен; изјави: Дијана Томиќ Радевска, Моника Мотеска, Љупка Делева, Жанета Вангели

Објавен во Денес, Скопје
24.06.1999

(more…)

Нарцизми

Нарцизми

Групна изложба

Текст: Соња Абаџиева

Музеј на современата уметност, Скопје

21.06 – 21.08.1999

 

 

(more…)