Select Page

Македонскиот цртеж: од фондот на Националната галерија на Македонија

Македонскиот цртеж: од фондот на Националната галерија на Македонија
Групна изложба
Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје; Центар за култура „Антон Панов“, Струмица; Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп; Завод и Музеј, Битола
Септември, 2005
(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

25та Изложба ДЛУМ – цртеж

25та Изложба ДЛУМ – цртеж

Групна изложба

 

Народна и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје (28.01 – 15.02.2000);
Уметничка галерија, Куманово (февруари 2000):
Музеј и завод, Штип (март 2000)

(more…)

VI Зимски салон / VI Winter Salon

VI Зимски салон / VI Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Кирил Ефремов, Крсте Црвенковски, Миле Корубин

 

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1997 / February – March 1997
(more…)

Димче Исаиловски / Dimce Isailovski

Димче Исаиловски / Dimce Isailovski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Културно-информативен центар, Скопје / Cultural Information Center, Skopje (?)

15.03.1991 (?)

(more…)

ДЛУМ Цртеж ’90

ДЛУМ Цртеж ’90

Групна изложба

 

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (20 декември 1990 – 10 јануари 1990);

Уметничка галерија, Куманово (јануари – февруари 1990);

Музеј и завод, Штип (јануари – февруари 1990)

(more…)