Select Page

Графити Штип

Графити Штип
Напис

Автор: Александар Стеванов

Објавен во Македонска ризница бр.4, Битола
Ноември 2012

(more…)

УФО – Уметнички фестивал Охрид

УФО – Уметнички фестивал Охрид

Организација: АРТерија – Центар за културен проток

 

 

Градски плоштад и ЦК „Григор Прличев“, Охрид
18 – 21.06.2011
.

(more…)

Уметност без рамки

Уметност без рамки
Напис
Автор: Кристина Озимец; изјави: B.N.E., M.D., Драш, Целе, ЦК, Руки, Флим
Објавен во Life магазин, Скопје
Март 2011
(more…)

Сите ние сме Небојша!

Сите ние сме Небојша!
Реакција

Весна Дунимагловска, Сашо Талески

Објавена во Време, Скопје

20.06.2005

 

(more…)

Зошто Небојша, а не Климе?

Зошто Небојша, а не Климе?
Напис

Автор: Весна Дамчевска

Изјави: Мирослав Стојановиќ, Маја Стефановска, Виолета Симјановска, Јане Чаловски, Христина Иваноска, Билјана Тануровска

Објавен во Време, Скопје
18.06.2005

(more…)

Позитивна опсесија

Позитивна опсесија
Напис

Автор: А.Т.
Изјава: Борис Петровски

Објавен во Форум, Скопје
02.11.2001

 

(more…)

Мермерната скулптура наспроти видеографитот

Мермерната скулптура наспроти видеографитот

Осврт кон изложбите на Сашо Саздовски во КИЦ и Борис Петровски во Отвореното графичко Студио, Скопје, октомври 2001

Автор: Нада Пешева

Објавен во Студентски збор, Скопје

31.10.2001

 

(more…)