Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

VI Зимски салон / VI Winter Salon

VI Зимски салон / VI Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Кирил Ефремов, Крсте Црвенковски, Миле Корубин

 

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1997 / February – March 1997
(more…)

ЦСЛУ / CSLU

ЦСЛУ / CSLU
Групна изложба (XXXIX Интернационална сликарска колонија; XXXIII Интернационален скулпторски симпозиум „Мермер“; XXV Интернационално студио за пластика во дрво; XII Интернационално ателје за скулптура во метал / Group exhibition – XXXIX International painting colony; XXXIII International sculptural symposium “Marble”; XXV International studio for wood plastic art; XII International studio for metal sculpture)

Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп / Center for culture “Marko Cepenkov”, Prilep
1995
(more…)

ДЛУМ Цртеж ’85

ДЛУМ Цртеж ’85
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (12 – 28 декември 1985);

Уметничка галерија, Куманово (јануари 1986);

Музеј и завод, Штип (јануари 1986)

(more…)

40 Години ДЛУМ

40 Години ДЛУМ
Групна изложба

 

Уметничка галерија, Скопје
27.11 – 31.12.1985

(more…)

ДЛУМ – Цртеж’ 84

ДЛУМ – Цртеж’ 84
Групна изложба
Текст: Борис Петковски

НУБ „Климент Охридски“, Скопје (26.12.1984 – 15.01.1985); Уметничка галерија, Куманово (20 – 30.01.1985); Уметничка галерија, Штип (05 -15.02.1985); Уметничка галерија „Моша Пијаде”, Битола (20 – 28.02.1985)

(more…)