Select Page

Графичката колекција на Музејот на современата уметност – Скопје / The Museum of Contemporary Art – Skopje: Graphic Collection

Графичката колекција на Музејот на современата уметност – Скопје / The Museum of Contemporary Art – Skopje: Graphic Collection
Групна изложба, публикација / Group exhibition, publication

Куратор и текст: Благоја Варошанец / Curator and text: Blagoja Varosanec

 

МСУ, Скопје / MoCA, Skopje
14.09 – 14.10.2018

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

ДЛУМ цртеж ’91

ДЛУМ цртеж ’91
Групна изложба во чест на донесувањето на уставот на Р. Македонија

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (25.12.1991 – 18.01.1992); Уметничка галерија, Куманово; Музеј и завод, Штип; Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола; Уметничка галерија, Струмица (јануари – февруари)

(more…)

ДЛУМ – Цртеж’ 89

ДЛУМ – Цртеж’ 89
Групна изложба
Текст: Владимир Величковски

НУБ „Климент Охридски“, Скопје (20.12.1989 – 05.01.1990); Уметничка галерија, Куманово (јануари 1990); Уметничка галерија „Моша Пијаде”, Битола (јануари 1990); Завод и музеј, Штип (февруари 1990)

(more…)

Аквизиции VIII -1988

Аквизиции VIII -1988
Републичка заедница на културата – Комисија за откуп на ликовни творби

Музеј на современата уметност, Скопје

Мај 1989

 

 

(more…)

ДЛУМ Цртеж ’88

ДЛУМ Цртеж ’88

Групна изложба

 

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (22 декември 1987 – 5 јануари 1988);
Дом на културата, Тетово (јануари 1989);
Уметничка галерија, Куманово (јануари 1989);
Музеј и завод, Штип (февруари 1989);
Дом на културата, Струмица (февруари 1989)

(more…)

XIX Графичка изложба на ДЛУМ

XIX Графичка изложба на ДЛУМ
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (12 – 28 мај 1988);
Музеј и завод, Штип (јуни 1988);
Уметничка галерија, Куманово (јуни 1988)

(more…)

Дипломирани студенти 86-87 г. Факултет за ликовни уметности – Скопје

Дипломирани студенти 86-87 г. Факултет за ликовни уметности – Скопје
Групна изложба по повод прославата на патрониот празник на Универзитетот „Кирил и Методиј“

Предговор: Душан Перчинков

Изложбен салон Дом на ЈНА, Скопје
1987

(more…)