Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Современ македонски акварел

Современ македонски акварел
Групна изложба

Текст: Владимир Величковски

Центар за култура и информации, Скопје
12 ноември – 2 декември 1984

(more…)

Македонскиот акварел

Македонскиот акварел
Критички осврт (кон изложбата на акварели од македонски сликари, Работнички универзитет, Скопје, 1967)
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
19.11.1967

(more…)