Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

II Зимски салон / II Winter Salon

II Зимски салон / II Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Уметничка галерија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery, Daut-pasha Hamam, Skopje
Февруари / February 1993

 

 

(more…)

Почетоци на зрелоста

Почетоци на зрелоста
Осврт (кон самостојните изложби на Вело Ташовски, Дом на млади „25 мај“ и Љубомир Антоновски, Центар за култура и информации, Скопје, декември 1981)
Автор: Паскал Гилевски
Објавен во Вечер, Скопје
29.12.1981
(more…)