Select Page

Squipe Mehmeti
Solo exhibition

Text: Konca Pirkoska

Gallery MC, New York
30.04 – 15.05.2008

 

Catalog: PDF eng

(Од архивата на Пешева Нада)

 

слични содржини ☟☟☟☟