Select Page

Šijaković – Шијаковић
Самостојна изложба

Текст: Борис Петковски

Уметничка галерија, Куманово

1967

 

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟