Select Page

Memento mori
Самостојна изложба / Solo exhibition
Искра Димитрова / Iskra Dimitrova
Текст: Лилјана Неделковска / Text: Liljana Nedelkovska

Музеј на современата уметност, Скопје / The Museum of Contemporary Art, Skopje
08.05 – 09.06.1997

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

Фото галерија ☟

 

 

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)

 

>>> Линк до рецензијата на Викторија Васева ( Големото стакло бр.5, стр.68)

 

слични содржини ☟☟☟☟