Select Page

Euro Art – Info 20 (Liquor Amnii 1 & 2)
Слајд проекција / презентација

Сузана Милевска, Мирна Арсовска, Искра Димитрова, Маргарита Киселичка Калајџиева, Нора Стојановиќ

 

Сорос Центар за современи уметности, Скопје

17.09.1997

 

Брошура: PDF mk