Select Page

Euro Art – Info 19 (Parallelen – Кunst aus Mazedonien / Паралели – Уметност од Македонија, IFA – Galerie Berlin 28.08. – 05.10.1997)
Предавање и видео проекција

Небојша Вилиќ

Сорос Центар за современи уметности

10.09.1997, 20:00 ч.

 

Handout
PDF mk/de

 

слични содржини ☟☟☟☟