Select Page

Euro Art – Info 17 (Texts & The 1997 Whitney Biennial)

Слајд и видео проекции

 

Сорос Центар за визуелни уметности Скопје

23.04.1997, 20:00 ч.

 

 

Handout: PDF mk/eng

 

слични содржини ☟☟☟☟