Select Page

Toward a Concrete Utopia Architecture in Yugoslavia 1948–1980

Toward a Concrete Utopia Architecture in Yugoslavia 1948–1980
Exhibition and publication

>>> Janko Konstantinovski, Georgi Konstantinovski, Mimoza Nestorova Tomic, Kiril Muratovski, Krsto Todorovski, Iskra Grabuloska, Jordan Grabul, Marko Mushic

Museum of Modern Art (MoMA), New York
15.07.2018 – 13.01.2019

(more…)

Промо изложба: Под земја полесно се дише 5

Промо изложба: Под земја полесно се дише 5
Промо настан – групна продажна изложба на дела, со цел да се соберат средства и да се поддржи алтернативната независна културна сцена
Галерија 7, Скопје (Организација: Кула)
03.11.201
(more…)

Под земја полесно се дише #3

Под земја полесно се дише #3

Мултимедијален фестивал
(изложба, претстава и музички концерти)

 

Подземните гаражи кај Плочник, позади Соборна, Скопје

27.12.2015

(more…)

Под земја полесно се дише #2

Под земја полесно се дише #2

Мултимедијален фестивал
(изложба, проекција на експериментални и анимирани филмови и музички концерти)

Подземните гаражи кај Плочник, позади Соборна, Скопје

27.12.2014

(more…)

Фрли и зимај

Фрли и зимај
Групна изложба
Културен центар „Кула“, Скопје
10.10.2014
(more…)