Select Page

Аце ќе јава

Аце ќе јава

Напис

Автор: Маја Неделковска; изјави: Мирослав Грчев, Нада Проева, Искра Гешоска

Објавен во печатените медиуми, Скопје

30.04.2009

(more…)

Митот како метафора

Митот како метафора
Рецензија кон изложбата на слики од Свето Манев во Музејот на град Скопје, 2006
Автор: Надица Смилевска

Објавена во дневниот печат, Скопје
08.05.2006

(more…)

Урбан пејсаж

Урбан пејсаж

Осврт кон самостојната изложба на Ирена Паскали („Мала станица“, Скопје)

Автор: Маја Чанкуловска Михајловска

Февруари 2006

(more…)